Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2017-11-20 14:12
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 120,93120,172,9 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,41 1,33 89,46 91,66
Arketjärn -   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme --- 54,54 54,95
Rådasjön 49,60   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,46 8,1 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,37   7,76 9,55
Mölndal C 1,80 4,68 1,25 2,00
Skårs led 1,44   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,39 6,98 1,25 2,00
Gårda dämme 1,400,516,2 1,25 1,55
Slussen 1,400,120,71 1,25 1,55
Agnesberg 0,30    
Lärjeholm 0,34    
Tingstad 0,21    
Eriksberg 0,15    
Torshamnen -    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt