Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2022-05-18 13:57
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,25119,730,5 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,91 0,15 89,46 91,66
Arketjärn -   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6951,320,8 54,54 54,95
Rådasjön 49,53   49,14 49,72
Stensjö dämme - - 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,20   7,76 9,55
Mölndal C 1,46 0,61 1,25 2,00
Skårs led 1,34   1,25 2,00
Levgrensvägen 0,38 2,28 1,25 2,00
Gårda dämme 1,40-0,052,5 1,25 1,55
Slussen 1,38-0,120,12 1,25 1,55
Agnesberg -0,11    
Lärjeholm -0,05    
Tingstad -0,11    
Eriksberg -0,16    
Torshamnen -0,09    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt