Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2021-01-19 14:53
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,20120,505 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,80 0,98 89,46 91,66
Arketjärn -   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,6351,735,6 54,54 54,95
Rådasjön 49,74   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,64 10,8 49,14 49,72
Kålleredsbäcken -   7,76 9,55
Mölndal C - - 1,25 2,00
Skårs led 1,48   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,41 0 1,25 2,00
Gårda dämme 1,430,429,1 1,25 1,55
Slussen 1,410,100,81 1,25 1,55
Agnesberg 0,30    
Lärjeholm 0,34    
Tingstad 0,20    
Eriksberg 0,13    
Torshamnen 0,16    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt