Aktuella flöden och nivåer i Mölndalsån och Göta Älv 2020-01-21 23:25
MätplatsVattennivå (RH2000)Nivå nedströms dämme (RH2000)Flöde/tappning (m³/s)Undre riskgräns (RH2000)Övre riskgräns (RH2000)
Nedsjöns dämme 121,33120,293,7 119,12 121,97
Härsjö dämme 90,80 1,25 89,46 91,66
Arketjärn 54,74   54,54 54,95
Landvettersjöns dämme 54,67-4,4 54,54 54,95
Rådasjön 49,72   49,14 49,72
Stensjö dämme 49,57 9,7 49,14 49,72
Kålleredsbäcken 8,43   7,76 9,55
Mölndal C - - 1,25 2,00
Skårs led 1,49   1,25 2,00
Levgrensvägen 1,41 0 1,25 2,00
Gårda dämme 1,420,469,7 1,25 1,55
Slussen 1,410,130,78 1,25 1,55
Agnesberg 0,34    
Lärjeholm 0,38    
Tingstad 0,22    
Eriksberg 0,15    
Torshamnen 0,39    
Om Mölndalsån  |  Vattenrapporter  |  Kontakt